หางปลา Terminals

หางปลา หรือ Electrical Terminals คือตัวเข้าหัวสายไฟสำหรับการเชื่อมต่อสายในรูปแบบต่างๆหางปลา มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน อาทิ

 • Ring Terminals (R) หางปลากลมเปลือย
 • Insulated Ring Terminals (RF) หางปลากลมหุ้ม
 • Spade Terminals (Y) หางปลาแฉกเปลือย
 • Insulated Spade Terminals (YF) หางปลาแฉกหุ้ม
 • Cable Lugs (CL) หางปลารุ่นหนาทรงยุโรป
 • Cable Lugs (LCL) หางปลารุ่นหนาทรงยุโรป (แบบยาวพิเศษ)
 • Copper Crimp Sleeves (CSL)ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย (ยาวพิเศษ)
 • Parallel Splices (P) ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย
 • Butt Splices (BF) ข้อต่อสาย (แบบย้ำหุ้ม)
 • Male Disconnects (V) หางปลาหัวเสียบตัวผู้ (แบบแบนหุ้ม)
 • Female Disconnects (V) หางปลาหัวเสียบตัวเมีย (แบบแบนหุ้ม)
 • Insulated Pin Terminals (PIN) หางปลาหัวเสียบก้านไม้ขีด (แบบกลมหุ้ม)