สินค้า

สายไฟ, สายโทรศัพท์, สายCCTV
เทปพันสายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อสาย
ท่อร้อยสายไฟ
สวิตช์,เต้ารับ,เบรกเกอร์,ตู้โหลดไฟฟ้า
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
อุปกรณ์สำหรับท่อร้อยสายไฟ
มิเตอร์ไฟฟ้า
ตู้ไซร์, รางเหล็ก, รางเคเบิ้ลแลดเดอร์