สายไฟฟ้า

การเลือกสายไฟสำหรับ บ้านพักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตที่ได้มาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC  เพราะสายไฟในกลุ่มประเภท Household รวมไปถึงสายโทรศัพท์ เป็นสายไฟที่ใกล้ตัวผู้อยู่อาศัยมากที่สุด และอยู่รอบตัวของผู้ใช้ตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

  • ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด
  • ฉนวนและเปลือกสายไฟต้องเลือกใช้ PVC เกรดพิเศษที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไม่รั่วไหลมาทำอันตรายแก่ผู้ใช้งาน และสายไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สำหรับสายไฟในกลุ่ม Household จะมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 300V-750V ได้แก่ สาย 60227 IEC01 (THW),VCT,VAF,NYY

ชื่อสาย : 60227 IEC 01 (THW)
โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน :  450/750 V
จำนวนแกน : 1 แกน
ขนาด : 1.5-400 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีตร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

ชื่อสาย : VAF, VAF-G
โครงสร้างสาย :  สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :   300/500 V
ขนาด :  1-16 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน :  เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย, เดินเกาะผนัง

ชื่อสาย : 60227 IEC 10
โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 1.5-35 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้เดินภายในบ้านและภายในอาคาร วางบนราง
Wire way, Cable tray, Ladder, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต,ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า,เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย,วางบนรางเคเบิล,เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ชื่อสาย : NYY, NYY-G
โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :  450/750 V
ขนาด : แกนเดียว : 1-500 sq.mm. หลายแกน : 50-300 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้เดินภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้เดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงในสวนหรือก่อนเข้าอาคาร, สามารถร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า,เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย, วางบนรางเคเบิล, เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ชื่อสาย : VCT, VCT-G
โครงสร้างสาย :  สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน
แรงดัน :   450/750 V
ขนาด :  4-35 sq.mm.
มาตรฐาน :  มอก. 11-2553
การใช้งาน :  สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือช่าง มอเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยการร้อยท่อฝังดินฝังดินโดยตรง, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต,ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสาย, วางบนรางเคเบิล,เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย

ชื่อสาย : 60227 IEC 53 (VKF)
โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/500 V
ขนาด : 0.75-2.5 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : สายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ปั๊กพ่วง ปลั๊กสามตา, และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้

ชื่อสาย : 60227 IEC 52
โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดงเส้นฝอย, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน :  300/300 V
ขนาด : 0.5-0.75 sq.mm.
มาตรฐาน : มอก. 11-2553
การใช้งาน : ใช่ต่อภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้

ชื่อสาย : THW-A
โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำหุ้มฉนวน PVC
แรงดัน :  750 V
ขนาด : 10-300 sq.mm.
มาตรฐาน : TIS 293-2541
การใช้งาน : สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก นิยมติดตั้งด้วยการเดินลอยในอากาศเดินบนลูกถ้วยฉนวน