สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สาย CCTV

การเลือกสายไฟสำหรับ บ้านพักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตที่ได้มาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC  เพราะสายไฟในกลุ่มประเภท Household รวมไปถึงสายโทรศัพท์ เป็นสายไฟที่ใกล้ตัวผู้อยู่อาศัยมากที่สุด และอยู่รอบตัวของผู้ใช้ตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกต้องตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งได้แก่

  • ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม โดย Phelps dodge เลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด
  • ฉนวนและเปลือกสายไฟต้องเลือกใช้ PVC เกรดพิเศษที่สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไม่รั่วไหลมาทำอันตรายแก่ผู้ใช้งาน และสายไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สำหรับสายไฟในกลุ่ม Household จะมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 300V-750V ได้แก่ สาย 60227 IEC01 (THW),VCT,VAF,NYY

THW

CVV-F

NYY

CVV-S

CVV

VCT

CV-FD

VAF

60227 IEC 01 (THW)

450/750V 70 ํC Single core copper cunductor, PVC insulated wires and cable (TIS 11-2553 : Part 3, Table 1)
สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. ตามมอก. 11-2553 : Part 3, Table 1

60227 IEC 10 (NYY)

300/500V 70 ํC PVC insulated and sheathed (TIS 11-2553 : Part 3, Table 1)
สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. ตามมอก. 11-2553 : Part 4, Table 1

60227-IEC-10-NYY

CV
600/1000 V 90 ํC Cross – Linked Polyethylene Insulated and PVC Sheathed Power cable

CV-FD

600/1000 V 90 ํC Cross – Linked Polyethylene Insulated and PVC Sheathed Power cable
Flame retardant insulation IEC 60332-3-24 (Category C)

CVV-F , CVV-S

600V 70 ํC PVC insulared and sheathed multi cores control cable