สายโทรศัพท์

สายที่ใช้เดินระบบโทรศัพท์ที่เราเห็นกันในท้องตลาดนั้นมีอยู่หลายแบบหลายชนิด โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวนำจะผลิตมาจากทองแดง ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทองแดงที่มีคุณภาพแตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือลักษณะโครงสร้างภายนอกซึ่ง JACKET จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นสายชนิดที่ใช้สำหรับเดินภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร สำหรับสายที่เดินนอกอาคารก็จะมีการแบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ว่าเป็นแบบแขวนเสาหรือฝังดิน ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกันว่าสายแต่ละแบบนั้นจะนำไปติดตั้งในลักษณะงานแบบไหน

1. สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคารมี JACKET เป็น PVC คือเดินจากตู้ TC หรือ MDF ไปยัง OUTLET (หรือตามโต๊ะทำงาน) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ

  • TIEV 2 CORE สำหรับโทรศัพท์ ANALOG
  • TIEV 4 CORE สำหรับโทรศัพท์ DIGITAL และ ANALOG

2. สาย TIEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว JACKET เป็น PVC ใช้เดินภายในอาคาร เดินเป็น LISER ใช้เดินจาก MDF ไป TC หรือเดินเป็น BACKBONE เป็นสายที่มีทองแดงอยู่ภายในตั้งแต่ 4,5,6,8,10,15,20,25,30,40,50,100,150,200 คู่ (Pair)

3. สาย DROP WIRE เป็นสายเดินภายนอกของหน่วยงานโทรศัพท์ ตัวสายสีดำ มีแกนลวดหุ้ม PVC มี 2 ขนาด คือ ขนาด 2 x 0.65 mm. และขนาด 2 x 0.9 mm.

4. สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉวนด้านนอก (JACKET) เป็น PE ใช้ สำหรับเดินภายนอกอาคาร ซึ่งมีหลายแบบถ้าเป็นแบบแขวนเสาจะเป็นแบบ FIBER 8 สาย AP จะมีสลิงในตัว และต้องลงกราวน์ด้วยเพื่อป้องกันฟ้ารั่วและฟ้าผ่า ถ้าฝังดินก็ใช้รุ่นที่เป็น AP ARMORED คือจะมีโลหะหุ้ม 1 ชั้น ก่อนออกมาถึง JACKET ซึ่งป้องกันสัตว์กัดแทะและกันกระแทกได้ดี แต่ถ้าเป็น AP ธรรมดา ก็สามารถนำไปแขวนเสาได้เช่นกัน แต่ต้องใช้สลิงทำการ LASHING คู่กันไปด้วย แต่ถ้าจะฝังดินก็สามารถทำได้โดยการร้อยท่อ PE หรือท่อเหล็กกันสนิม

ชื่อสาย : ST (TIEV)

โครงสร้างสาย :สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
ขนาด 
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร
จำนวนแกน 2, 4, และ 6 แกน
มาตรฐาน :TOT/PDITL
การใช้งาน : ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องโทรสาร (Fax) ภายใน
  

ชื่อสาย : IN (TPEV)

โครงสร้างสาย : สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
ขนาด  0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร
จำนวนคู่สาย  4 – 400 คู่สาย
มาตรฐาน : TOT/PDITL
การใช้งาน : ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างตู้สาขา หรือตู้กระจายสายโทรศัพท์ภายในอาคาร

ชื่อสาย : SS-DP

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC มีสลิงช่วยในการขึงสาย
แรงดัน : 
ขนาด : 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย :
มาตรฐาน : TOT/PDITL

ชื่อสาย : UTP DW(8)

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC มีสลิงช่วยในการขึงสาย
แรงดัน : 
ขนาด : 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย :
มาตรฐาน : TOT/PDITL

ชื่อสาย : AP

โครงสร้างสาย  : สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE
แรงดัน  : 
ขนาด  : 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย  : 5 – 900 คู่สาย
มาตรฐาน  : TIS 2434-2552 และ TOT
การใช้งาน  :

ชื่อสาย : AP(8)

โครงสร้างสาย : สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE มีสลิงช่วยรับน้ำหนักในการขึงสาย
แรงดัน : 
ขนาด : 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9
จำนวนคู่สาย : 5 – 300 คู่สาย
มาตรฐาน : TIS 2434-2552 และ TOT
การใช้งาน :